Ontwrichting

Het is duidelijk dat de corona-crisis die de wereld in 2020 trof, de hele wereld ontwricht heeft. Er is bijna geen onderdeel van de maatschappij te bedenken dat geen gevolgen ervaren heeft. Iedereen heeft door schade en schande de gevolgen moeten ervaren.

Onze maatschappij kan zich zo'n ontwrichting niet permitteren, in economische, sociale of ethische zin. Ook al is de wetenschap enorm vooruitgegaan sinds de Spaanse Griep van 1918, we zijn nóg kwetsbaarder geworden door grotere bevolkingsdichtheid en meer handels- en reisbewegingen over de hele wereld. Dit roept om een betere voorbereiding voor de hele maatschappij.

Dit is niet de eerste pandemie en het is ook niet de laatste. In dit rapportschat het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) dat er "nog 1,7 miljoen 'onontdekte' virussen in zoogdieren en vogels huizen, waarvan 827.000 in staat zijn om mensen te infecteren." Zij begroten de "kosten van COVID-19 tussen 8 en 16 biljoen dollar tot juli 2020 [...]. Experts schatten de kosten van risicoreductie om pandemieën te vermijden op 100 keer kleiner dan de kosten om op deze pandemieën te reageren".

De maakindustrie werd hard getroffen. Veel fabrieken stopten tijdelijk hun productie in maart 2020, om daarmee de verspreiding van het virus onder de medewerkers te voorkomen. Dit speelde zeker in de automobielindustrie, die leed aan tekorten aan medewerkers en toelevering van onderdelen. In de meeste gevallen werd de productie enige maanden later hervat met beperkte capaciteit en invoering van veiligheidsmaatregelen. 

Vleesfabrieken kampten met grote uitbraken. Vele besloten te sluiten en sommigen werden vervolgens gedwongen om open te gaan om de voedselvoorziening niet in gevaar te brengen. Beide industrietakken zijn kwetsbaar omdat er veel personeel op de werkvloer staat, of omdat er processtappen zijn die het houden van afstand onmogelijk maken, of om andere redenen. Sluiting van hun productie heeft veel bedrijven in het voorbestaan bedreigd. Het is in het belang van werknemers, werkgevers, aandeelhouders en overheid dat de industrie zich wapent tegen toekomstige pandemieën.

Deze crisis doet terugdenken aan 9/11. Het idee om vliegtuigen in te zetten als wapen, was vóór deze terroristische aanslagen onbekend. De gevolgen voor de maatschappij waren groot: het luchtverkeer werd voor ongeveer een maand stilgelegd. Pas toen de luchtvaart geloofwaardige maatregelen had ingevoerd (afgesloten cockpits, air-marshals, betere controle van passagiers) kon het luchtverkeer geleidelijk weer normaal worden.

Dus wij zijn ervan overtuigd dat met de juiste maatregelen de industrie daadwerkelijk pandemiebestendig kan worden.

Hoe kan de industrie pandemiebestendig worden?

Lees verder over het probleem en de gestructureerde aanpak .

Geef een reactie