Team

Help!

Teams moeten zelfsturend zijn, toegerust voor hun taak en gericht op het resultaat. Ze moeten in staat zijn om zelf hun werk te organiseren, binnen bepaalde grenzen, en om te leren van hun ervaringen. Ze leveren het gewenste resultaat.

Zo helpt het team het management.

Het Management moet het gewenste resultaat aangeven. Zij moeten de grenzen voor het team bepalen en hen steunen en coachen. Ze moeten de noodzakelijke gereedschappen en middelen verschaffen en eventuele belemmeringen wegnemen die het team hinderen.

Zo ondersteunt het management het team.

Dit schept een duurzame, efficiënte en voorspelbare ontwikkelomgeving.